tinytufts.se

 

En hunduppfödare föder upp hundar av en viss ras eller för ett visst ändamål och valparna säljs sedan till blivande hundägare. Att ha en hunduppfödning kan vara en ren dröm om man gillar hundar men man måste också vara beredd på att uppfödningen kräver en hel del arbete och man kan inte heller räkna med att livnära sig på de inkomster uppfödningen ger.

Vad gäller för en hunduppfödning?

En hunduppfödning kan innehas i större eller mindre skala. Vem som helst får ta en enstaka kull på sin hund och sälja valparna men om man vill föda upp flera valpar varje år och sälja krävs det tillstånd från Länsstyrelsen för att uppfödningen ska få bedrivas. Som uppfödare ska man kunna visa att man har rätt kunskaper, och dessutom får uppfödningen inte störa andra i närheten.

Hur mycket arbete innebär en uppfödning?

En hunduppfödning är ett heltidsarbete, men man kan inte räkna med att bara ha uppfödningen som enda inkomst. Arbetet med uppfödningen innebär rastning av hundar, uppfostring, fodring, pälsskötsel, träning och en hel del pappersarbete. Man måste också vara beredd på många sena kvällar och kanske också vakna nätter i samband med valpning och liknande.