tinytufts.se

 

Inom polisen förekommer polishundar. En del av dem spårar försvunna personer eller tjuvar, andra letar efter droger. Som förare av en polishund har man i regel hunden hemma hos sig och sin familj när man inte arbetar. Det är helt enkelt för att hunden ska känna förtroende för polismannen och den ska kunna leva ett normalt hundliv vid sidan av sitt arbete.

Hur väljs polishundar ut?

Polishundar måste vara både fysiskt och psykiskt stabila. I regel kommer de från speciellt utvalda hunduppfödare, men varje hund ska genomgå tester innan det beslutas om den kan bli en polishund eller inte.

Risker för polishunden

Som förare av en polishund är det viktigt att man är medveten om att hunden i arbetet utsätts för en del faror. Hunden kan till exempel riskera att skada sig på krossat glas, den kan misshandlas eller rent av dödas i samband med ett ingripande. Om man har familj är det också viktigt att de känner till att det kan ske att hunden en dag inte kommer hem efter en dag på arbetet.

Hur ska hunden tränas?

En polishund måste tränas mycket och ofta. En del träning sker på arbetstid men även på fritiden är det viktigt att polishunden övas. Den ska vara i god fysisk form, den måste vara orädd och polisen måste kunna lita på hunden. Som förare av en polishund gäller det alltså att man är väl insatt i hundträning och man behöver också ha ett intresse av att göra hunden så lämplig som möjligt för polisyrket.